Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Artykuły

1. Influence of cleaned granite dust on the silicone pressure-sensitive adhesives Adrian Krzysztof ANTOSIK, Marlena MUSIK, Karolina MOZELEWSKA, Piotr MIĄDLICKI, Journal of Analytical & Pharmaceutical Research ISSN: 2473-0831, 2022, 11, 27-30.

2. Influence of modified attapulgite on silicone pressure-sensitive adhesives propertie Adrian Krzysztof ANTOSIK, Edyta MAKUCH, Konrad GZIUT, Journal of Polymer Research, ISSN: 1022-9760, 2022, 29, 1-14

Konferencje

1. XXV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”, 6-9 września 2021 r., Szklarska Poręba

* Silikonowe taśmy samoprzylepne o podwyższonej odporności termicznej – SPECSIL Mateusz WEISBRODT, Konrad GZIUT, Edyta MAKUCH, Marlena MUSIK, Magdalena ZDANOWICZ, Karolina MOZELEWSKA, Piotr MIĄDLICKI, Agnieszka KOWALCZYK, Katarzyna WILPISZEWSKA, Adrian Krzysztof ANTOSIK

* Wpływ katalizatorów platynowych na właściwości silikonowych klejów samoprzylepnych Mateusz WEISBRODT, Konrad GZIUT, Adrian Krzysztof ANTOSIK

2. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu”, 22 styczeń 2022 r., Wrocław

* SPECSIL - self-adhesive tapes based on silicone adhesives with increased thermal resistance Adrian Krzysztof ANTOSIK, Mateusz WEISBRODT, Konrad GZIUT, Edyta MAKUCH, Marlena MUSIK, Magdalena ZDANOWICZ, Karolina MOZELEWSKA, Agata KRAŚKIEWICZ, Piotr MIĄDLICKI, Agnieszka KOWALCZYK, Katarzyna WILPISZEWSKA

3. 2ND International Conference on Industrial Applications of Adhesives, Marzec 3-4, 2022., Carvoeiro, Algarve - Portugalia

* Influence of zeolite on the silicone pressure-sensitive adhesives properties Karolina MOZELEWSKA, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Konrad GZIUT

* Development and characterization of silicone pressure-sensitive adhesives modified sepiolite for self-adhesive tape applications Adrian Krzysztof ANTOSIK, Konrad GZIUT, Marlena MUSIK, Piotr MIĄDLICKI, Mateusz WEISBRODT

4. 2ND Edition of International Conference on Polymer Science & Chemical Technology, Kwiecień 25-26, 2022., Amsterdam - Holandia

* Influence of montmorilonite and its modification on the properties of silicone pressure-sensitive adhesives Karolina MOZELEWSKA, Marlena MUSIK, Piotr MIĄDLICKI, Adrian Krzysztof ANTOSIK

* Influence of titanium oxide addition on thermal of self-adhesive silicone tape Mateusz WEISBRODT, Adrian Krzysztof ANTOSIK

5. X Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 10 2022, Maj 11-14, 2022., Wrocław

* Wpływ czasu przechowywania na właściwości samoprzylepne klejów silikonowych Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA, Mateusz WEISBRODT, Edyta MAKUCH

* Wpływ UV na właściwości samoprzylepne klejów Konrad GZIUT, Marlena MUSIK, Piotr MIĄDLICKI, Adrian Krzysztof ANTOSIK

6. 48 Międzynarodowa konferencja SSCHE i PERMEA 2022, Maj 23-26, 2022., Tatarskie Matliare, Słowacja

* Influence of silicone additives on the properties of pressure-sensitive adhesives Karolina MOZELEWSKA, Adrian Krzysztof ANTOSIK

* SPECSIL Silicone pressure-sensitive adhesives for special application – Progress in project Adrian Krzysztof ANTOSIK, Konrad GZIUT, Marlena MUSIK, Piotr MIĄDLICKI, Mateusz WEISBRODT, Edyta MAKUCH, Karolina MOZELEWSKA, Magdalena ZDANOWICZ, Agata KRAŚKIEWICZ, AGNIESZKA KOWLACZYK, Katarzyna WILPISZEWSKA

Zgłoszenia Patentowe

1. Sposób otrzymywania taśm samoprzylepnych o właściwościach biobójczych, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA , Małgorzata MIZIELIŃSKA, Konrad GZIUT, Mateusz WEISBRODT, P.440830 (2022)

2. Sposób otrzymywania taśmy samoprzylepnej, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA , Agnieszka KOWALCZYK, Agata KRAŚKIEWICZ, Małgorzata MIZIELIŃSKA P.440831 (2022)

3. Dualna taśma samoprzylepna oraz sposób jej otrzymywania, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA, Magdalena ZDANOWICZ, Zbigniew CZECH, Edyta MAKUCH, P.440832 (2022)

4. Dwustronnie klejąca taśma o podwyższonej odporności termicznej oraz sposób jej otrzymywania, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA , Mateusz WEISBRODT, Piotr MIĄDLICKI, Magdalena ZDANOWICZ, P.440833 (2022)

5. Taśma samoprzylepna o podwyższonej odporności termicznej, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA, Konrad GZIUT, Katarzyna WILPISZEWSKA, Piotr MIĄDLICKI, Marlena MUSIK P.440835 (2022)

6. Taśma samoprzylepna o podwyższonej odporności termicznej, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA, Mateusz WEISBRODT, Konrad GZIUT, Agata KRAŚKIEWICZ, P.440836 (2022)

7. Taśma samoprzylepna o podwyższonej odporności termicznej, Adrian Krzysztof ANTOSIK, Karolina MOZELEWSKA, Marlena MUSIK, Piotr MIĄDLICKI, Edyta MAKUCH, P.440837 (2022)