Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania samoprzylepnych klejów silikonowych (Si-PSA) do specjalnych zastosowań. Badania wstępne pozwoliły wytypować grupę napełniaczy za pomocą, których uzyskano Si-PSA o szczególnych właściwościach aplikacyjnych – wykazujących podwyższoną odporność termiczną. Dodatek napełniaczy krzemowych, takich jak haloizyt czy krzemionka pozwala na uzyskanie relatywnie wysokiej odporności termicznej taśm samoprzylepnych.

Nowo opracowane Si-PSA docelowo znalazłyby wiele zastosowań np.:

- w przemyśle ciężkim i samochodowym mogłyby być stosowane jako taśmy łączące materiały pracujące w podwyższonych temperaturach;

- w ciepłownictwie - oklejanie instalacji i kominków;

- w technologii termodruk;

- w kosmonautyce - jako spoiwo do baterii słonecznych na pokładach satelitów oraz stacji kosmicznych

- w gospodarstwach domowych do łączenia elementów narażonych na działanie podwyższonej temperatury.

Innowacyjne Si-PSA zostaną wytworzone na bazie komercyjnych żywic silikonowych. Projekt ukierunkowany jest szczególnie na modyfikację fizyczną komercyjnych silikonowych żywic samoprzylepnych za pomocą związków sieciujących, napełniaczy krzemowych (w tym modyfikowanymi według jednego z etapów), przyśpieszaczy sieciowania, promotorów adhezji. Określony zostanie wpływ temperatury sieciowania. Opracowana zostanie technologia otrzymywania produktów samoprzylepnych charakteryzujących się podwyższoną odpornością termiczną.

Założony cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

(i) modyfikację i charakterystykę napełniaczy krzemowych np. krzemionka, haloizyt

(ii) opracowanie i otrzymanie nowych kompozycji klejowych na bazie żywic silikonowych

(iii) charakterystykę uzyskanych taśm z uwzględnieniem docelowego przeznaczenia kleju

(iv) testy w skali półprzemysłowej

(v) gotowe warianty produktów - taśmy samoprzylepne o określonych właściwościach